fbpx
Home / Aktualności IT Powers / Środowisko serwerowe

Środowisko serwerowe

Discussion

Środowisko serwerowe

Środowisko serwerowe jest obszarem krytycznym w infrastrukturze IT. Od działania elementów tego środowiska zależy funkcjonowanie i wydajność procesów biznesowych w firmie.

Audyt sprzętu, oprogramowania i licencji

Usługa IT związana z audytem zasobów obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu IT,
 • utrzymywanie informacji o bieżącym statusie sprzętu (używany, niesprawny, w serwisie itp.),
 • utrzymywanie aktualnych informacji o kontraktach serwisowych,
 • informowanie o zbliżających się okresach końca licencji na oprogramowanie,
 • zarządzanie licencjami, ewidencjonowanie ich wykorzystania oraz zamawiania,
 • generowanie raportów o aktualnym stanie sprzętu i oprogramowania.

Instalacja systemów operacyjnych na serwerach

W skład tej usługi IT wchodzą następujące działania:

 • instalacja systemu operacyjnego typu Windows,
 • instalacja systemu operacyjnego typu Linux,
 • wstępna konfiguracja systemu,
 • aktualizacja systemu.

Monitorowanie infrastruktury IT

Usługa monitorowania infrastruktury IT przez ITPowers obejmuje następujące czynności:

 • monitorowanie sieci,
 • monitorowanie dostępu do Internetu,
 • monitorowanie dostępności serwerów,
 • monitorowanie dostępności serwisów,
 • monitorowanie działania zdefiniowanych procesów,
 • reagowanie na zdarzenia zgodnie z ustalonymi zasadami,
 • informowanie Klienta o zdarzeniach,
 • monitorowanie infrastruktury możliwe jest przez 24h/7dni w tygodniu.

Schemat postępowania przy opracowywaniu polityki backupu:

 • przygotowanie założeń wspólnie z Klientem,
 • doradztwo w wyborze systemu backupowego,
 • przygotowanie i wdrożenie konfiguracji systemu backupowego,
 • wykonanie testów rozwiązania.
 • Opracowanie i wdrożenie wirtualizacji

Do elementów składowych tej usługi IT należą następujące czynności:

 • audyt infrastruktury pod kątem wykonania wirtualizacji,
 • przygotowanie projektu,
 • instalacja i konfiguracja komponentów infrastruktury wirtualnej,
 • przeniesienie środowiska klienta do architektury wirtualnej,
 • utworzenie nowych serwerów wirtualnych,
 • wykonanie testów rozwiązania.
 • Replikacja backupu danych

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi obejmują:

 • administrowanie systemem replikacji backupu,
 • administrowanie wykonaną kopią backupu danych,
 • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
 • monitorowanie działania systemu replikacji backupu danych,
 • okresową weryfikację poprawności wykonania replikacji,
 • możliwość uruchomienia systemu Klienta w środowisku ITPowers na wypadek trwałej awarii w ośrodku Klienta.
 • System antywirusowy (serwery)

Na czynności wykonywane przy wdrażaniu i utrzymywaniu tego rodzaju tarczy antywirusowej składają się m.in.:

 • zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą pozwalającą na lokalne zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym,
 • aktywna i prawidłowo skonfigurowana ochrona antywirusowa,
 • aktualizowane na bieżąco definicje wirusów,
 • testowanie i aktualizowanie nowych wersji oprogramowania,
 • ochrona przed wirusami, spyware, adware, rootkitami, podejrzanymi plikami i zachowaniami,
 • pomoc przy korzystaniu z oprogramowania przez pracowników (administratorów) Klienta (oczyszczanie kwarantanny, dodatkowe skanowanie).
 • Utrzymanie bazy wiedzy

Utrzymywanie bazy wiedzy obejmuje czynności takie, jak:

 • prowadzenie repozytorium zdarzeń, instrukcji i procedur,
 • udostępnianie informacji drogą telefoniczną oraz przez WWW,
 • rejestrowanie zgłoszeń i zastosowanych rozwiązań.
 • Zarządzanie systemem operacyjnym

Na elementy tej usługi IT składają się działania takie, jak:

 • administrowanie serwerami typu Windows,
 • administrowanie serwerami typu Linux/Unix,
 • rekonfiguracja systemu zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • zarządzanie dostępem,
 • zarządzanie serwisami uruchomionymi na serwerze,
 • zarządzanie zdarzeniami systemowymi,
 • monitorowanie serwera,
 • testowanie i wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa,
 • zarządzanie backupem i kopiami archiwalnymi.
 • Zamawianie sprzętu i oprogramowania

Usługa zamawiania sprzętu i oprogramowania za pośrednictwem ITPowers obejmuje w szczególności:

 • Identyfikację potrzeb i wsparcie w wyborze najbardziej efektywnego rozwiązania sprzętowego i programowego
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta
 • Wykonywanie zamówień
 • Śledzenie realizacji zlecenia
 • Dostarczanie zamówień do wskazanych lokalizacji Klienta
 • Zamawianie laptopów
 • Zamawianie stacji PC
 • Zamawianie serwerów
 • Zamawianie sprzętu sieciowego
 • Zamawianie rozwiązań składowania danych (NAS, macierze, dyski)
 • Zamawianie aplikacji i systemów operacyjnych
 • Zamawianie sprzętu

Po dokonaniu wyboru następuje szybka realizacja zamówienia, a dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami odpowiedzialnymi za transport, zamówiony sprzęt trafia do siedziby Klienta w najkrótszym możliwym czasie. Z zamówieniem mogą być połączone również usługi IT związane z pracami instalacyjnymi lub konfiguracją nabytych rozwiązań.

Środowisko stacji roboczych i użytkowników

Jest to obszar o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia wydajności i komfortu działań poszczególnych pracowników. Umiejętne zarządzanie pozwala zapewnić bezpieczeństwo i efektywne wykonywanie zadań.

 • Audyt sprzętu, oprogramowania i licencji

Usługa IT związana z audytem zasobów obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu IT,
 • utrzymywanie informacji o bieżącym statusie sprzętu (używany, niesprawny, w serwisie itp.),
 • utrzymywanie aktualnych informacji o kontraktach serwisowych,
 • informowanie o zbliżających się okresach końca licencji na oprogramowanie,
 • zarządzanie licencjami, ewidencjonowanie ich wykorzystania oraz zamawiania,
 • generowanie raportów o aktualnym stanie sprzętu i oprogramowania.
 • Administrowanie środowiskiem użytkownika (Desktop Management Service)

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT:

 • administrowanie elementami infrastruktury użytkowników końcowych,
 • instalacja i konfiguracja systemów stacji roboczych i laptopów,
 • instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego,
 • instalacja i konfiguracja podstawowych aplikacji biurowych,
 • utrzymywanie aktualnych, bezpiecznych wersji systemu operacyjnego i aplikacji.
 • Aktualizowanie środowiska użytkownika (Desktop Update Service)

Usługa obejmuje czynności związane z:

 • zarządzaniem konfiguracjami sprzętowo-programowymi – sprawdzanie i wdrażanie nowych oraz wycofywanie starych,
 • zarządzaniem profilami – przygotowywanie nowych obrazów, aktualizacje.
 • Instalacja środowiska stacji roboczej użytkownika końcowego

Elementami składowymi tej usługi są następujące czynności:

 • instalacja systemu operacyjnego,
 • instalacja oprogramowania biurowego,
 • instalacja innych elementów wg zlecenia Klienta,
 • aktualizacja systemu i oprogramowania,
 • przygotowanie obrazu-klonu gotowego systemu.
 • System antywirusowy (stacje robocze)

Elementy usługi IT związanej z wdrożeniem systemu antywirusowego:

 • scentralizowana infrastruktura pozwalająca na lokalne zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym,
 • aktywna i prawidłowo skonfigurowana ochrona antywirusowa,
 • aktualizowane na bieżąco definicje wirusów i wersje klienckie oprogramowania,
 • ochrona przed wirusami, spyware, adware, rootkitami, podejrzanymi plikami i zachowaniami,
 • pomoc przy korzystaniu z oprogramowania przez pracowników Klienta (oczyszczanie kwarantanny, dodatkowe skanowanie).
 • Zarządzanie dostępem do Internetu

Poszczególne elementy zarządzania dostępem obejmują:

 • Administrowanie routerami dostępowymi do Internetu
 • Rekonfiguracja dostępu zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • Monitorowanie łącz oraz urządzeń aktywnych
 • Aktualizacja oprogramowania urządzeń aktywnych zgodnie z zaleceniami producentów
 • Przeglądanie zdarzeń w sieci (logi)
 • Współpraca z dostawcami Internetu
 • Zarządzanie sprzętem biurowym IT

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi:

 • zarządzanie rzutnikami i projektorami,
 • zarządzanie sprzętem TV,
 • zarządzanie drukarkami biurowymi,
 • zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń,
 • zarządzanie kopiarkami,
 • zarządzanie urządzeniami faksowymi,
 • kontakty z dostawcami rozwiązań,
 • zarządzanie kontraktami serwisowymi urządzeń,
 • raportowanie poziomu wykorzystania urządzeń.
 • Zarządzanie systemem operacyjnym

Na elementy tej usługi IT składają się działania takie, jak:

 • administrowanie serwerami typu Windows,
 • administrowanie serwerami typu Linux/Unix,
 • rekonfiguracja systemu zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • zarządzanie dostępem,
 • zarządzanie serwisami uruchomionymi na serwerze,
 • zarządzanie zdarzeniami systemowymi,
 • monitorowanie serwera,
 • testowanie i wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa,
 • zarządzanie backupem i kopiami archiwalnymi.
 • Zamawianie sprzętu i oprogramowania

Usługa zamawiania sprzętu i oprogramowania za pośrednictwem ITPowers obejmuje w szczególności:

 • Identyfikację potrzeb i wsparcie w wyborze najbardziej efektywnego rozwiązania sprzętowego i programowego
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta
 • Wykonywanie zamówień
 • Śledzenie realizacji zlecenia
 • Dostarczanie zamówień do wskazanych lokalizacji Klienta
 • Zamawianie laptopów
 • Zamawianie stacji PC
 • Zamawianie serwerów
 • Zamawianie sprzętu sieciowego
 • Zamawianie rozwiązań składowania danych (NAS, macierze, dyski)
 • Zamawianie aplikacji i systemów operacyjnych

HelpDesk / ServiceDesk

Wsparcie techniczne użytkowników podczas wykonywania codziennych obowiązków, ma wpływ na szybkość reakcji na niespodziewane zmiany sytuacji. Pracownicy działu HelpDesk / ServiceDesk natychmiast rozwiązują problem, by jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie firmy.

 • Aktualizowanie środowiska użytkownika (Desktop Update Service)

Usługa obejmuje czynności związane z:

 • zarządzaniem konfiguracjami sprzętowo-programowymi – sprawdzanie i wdrażanie nowych oraz wycofywanie starych,
 • zarządzaniem profilami – przygotowywanie nowych obrazów, aktualizacje.
 • HelpDesk (Centrum kontaktu)

Schemat działań w ramach tej usługi IT:

 • rejestracja każdego zgłoszenia w dedykowanym systemie,
 • telefoniczna rejestracja zgłoszeń,
 • podjęcie działań mających na celu obsłużenie zlecenia,
 • przekazanie zgłoszenia na wyższy poziom wsparcia w przypadku braku możliwości natychmiastowej pomocy,
 • bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusu zgłoszenia,
 • koordynacja działań zespołów i specjalistów zajmujących się zgłoszeniem,
 • budowanie bazy wiedzy w oparciu o obsłużone zgłoszenia.
 • HelpDesk (System Rejestracji Zgłoszeń)

Schemat postępowania w ramach tej usługi IT:

 • rejestracja każdego zgłoszenia w dedykowanym systemie,
 • bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusu zgłoszenia,
 • generowanie raportów wg zadanych parametrów,
 • wymiana uwag dotyczących rozwiązania problemu.
 • Instalacja środowiska stacji roboczej użytkownika końcowego

Elementami składowymi tej usługi są następujące czynności:

 • instalacja systemu operacyjnego,
 • instalacja oprogramowania biurowego,
 • instalacja innych elementów wg zlecenia Klienta,
 • aktualizacja systemu i oprogramowania,
 • przygotowanie obrazu-klonu gotowego systemu.
 • Zamawianie sprzętu i oprogramowania

Usługa zamawiania sprzętu i oprogramowania za pośrednictwem ITPowers obejmuje w szczególności:

 • Identyfikację potrzeb i wsparcie w wyborze najbardziej efektywnego rozwiązania sprzętowego i programowego
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta
 • Wykonywanie zamówień
 • Śledzenie realizacji zlecenia
 • Dostarczanie zamówień do wskazanych lokalizacji Klienta
 • Zamawianie laptopów
 • Zamawianie stacji PC
 • Zamawianie serwerów
 • Zamawianie sprzętu sieciowego
 • Zamawianie rozwiązań składowania danych (NAS, macierze, dyski)
 • Zamawianie aplikacji i systemów operacyjnych
 • Zarządzanie sprzętem biurowym IT

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi:

 • zarządzanie rzutnikami i projektorami,
 • zarządzanie sprzętem TV,
 • zarządzanie drukarkami biurowymi,
 • zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń,
 • zarządzanie kopiarkami,
 • zarządzanie urządzeniami faksowymi,
 • kontakty z dostawcami rozwiązań,
 • zarządzanie kontraktami serwisowymi urządzeń,
 • raportowanie poziomu wykorzystania urządzeń.

Bazy danych

Ciągłość dostępu do baz danych ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to zbiór informacji niezbędnych do codziennej pracy. Zachowanie dostępności bazy w firmach ma wysoki priorytet.

 • Instalacja sprzętu IT

Czynności wykonywane w ramach tej usługi IT:

 • instalacja i konfiguracja sprzętu,
 • podłączenie sprzętu do instalacji zasilającej,
 • podłączenie sprzętu do sieci logicznej,
 • testy sprzętowe.
 • Utrzymanie bazy wiedzy

Utrzymywanie bazy wiedzy obejmuje czynności takie, jak:

 • prowadzenie repozytorium zdarzeń, instrukcji i procedur,
 • udostępnianie informacji drogą telefoniczną oraz przez WWW,
 • rejestrowanie zgłoszeń i zastosowanych rozwiązań
 • Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wypracowanie polityki bezpieczeństwa informacji obejmuje:

 • Analizę istniejącego poziomu zabezpieczeń
 • Analizę ryzyka
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Nadzór nad wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji
 • Określenie środków na inwestycję w bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie serwerem baz danych

Usługi IT związane z zarządzaniem serwerami baz danych obejmują w szczególności m.in.:

 • Konserwację i aktualizację oprogramowania
 • Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych
 • Zarządzanie kontami użytkowników i prawami dostępu
 • Zarządzanie problemami i incydentami
 • Zmiany projektowe w architekturze serwera bazy danych w porozumieniu z klientem
 • Strojenie wydajności i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

 • utrzymanie systemu kontroli dostępu,
 • zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z polityką Klienta,
 • zarządzanie grupami kont,
 • nadawanie i odbieranie uprawnień do kont,
 • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Działania podejmowane w ramach realizacji tej usługi IT:

 • prowadzenie repozytorium dokumentów o nadawanych, odbieranych i modyfikowanych uprawnieniach użytkowników,
 • kontrolowanie procesu obiegu dokumentów w nadawaniu, odbieraniu i modyfikowaniu uprawnień użytkowników
 • przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji uprawnień użytkowników,
 • generowanie okresowych raportów.

Bezpieczeństwo systemów

Informacja, zaraz po kapitale ludzkim, stanowi najwyższą wartość każdej firmy. Ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa systemów przetwarzających informacje jest istotnym czynnikiem w ochronie danych przed niepowołanym dostępem. Utrata cennych informacji może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy.

 • Audyt sprzętu, oprogramowania i licencji

Usługa IT związana z audytem zasobów obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu IT,
 • utrzymywanie informacji o bieżącym statusie sprzętu (używany, niesprawny, w serwisie itp.),
 • utrzymywanie aktualnych informacji o kontraktach serwisowych,
 • informowanie o zbliżających się okresach końca licencji na oprogramowanie,
 • zarządzanie licencjami, ewidencjonowanie ich wykorzystania oraz zamawiania,
 • generowanie raportów o aktualnym stanie sprzętu i oprogramowania
 • Opracowanie i wdrożenie Planów Działania w Sytuacji Kryzysowej

Usługa obejmuje następujące czynności:

 • analiza ryzyka w odniesieniu do organizacji Klienta,
 • opracowanie wytycznych do postępowania organizacji w zależności od wyników analizy ryzyka,
 • opracowanie ogólnych planów działania dla sytuacji kryzysowych (małe prawdopodobieństwo wystąpienia – potencjalnie duże szkody),
 • opracowanie szczegółowych procedur postępowania,
 • wykonanie testów przygotowanych planów,
 • aktualizacja dokumentacji w oparciu o przeprowadzone testy.
 • Opracowanie i wdrożenie polityki backupowej

Schemat postępowania przy opracowywaniu polityki backupu:

 • przygotowanie założeń wspólnie z Klientem,
 • doradztwo w wyborze systemu backupowego,
 • przygotowanie i wdrożenie konfiguracji systemu backupowego,
 • wykonanie testów rozwiązania.
 • Replikacja backupu danych

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi obejmują:

 • administrowanie systemem replikacji backupu,
 • administrowanie wykonaną kopią backupu danych,
 • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
 • monitorowanie działania systemu replikacji backupu danych,
 • okresową weryfikację poprawności wykonania replikacji,
 • możliwość uruchomienia systemu Klienta w środowisku ITPowers na wypadek trwałej awarii w ośrodku Klienta.
 • Skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych

Na poszczególne moduły składają się:

 • Zautomatyzowany zewnętrzny skan usług sieciowych
 • Zautomatyzowany wewnętrzny skan usług sieciowych
 • Zautomatyzowany skan systemów i aplikacji
 • Manualna weryfikacja systemów i aplikacji
 • Testy penetracyjne aplikacji i systemów
 • System antywirusowy (stacje robocze)

Elementy usługi IT związanej z wdrożeniem systemu antywirusowego:

 • scentralizowana infrastruktura pozwalająca na lokalne zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym,
 • aktywna i prawidłowo skonfigurowana ochrona antywirusowa,
 • aktualizowane na bieżąco definicje wirusów i wersje klienckie oprogramowania,
 • ochrona przed wirusami, spyware, adware, rootkitami, podejrzanymi plikami i zachowaniami,
 • pomoc przy korzystaniu z oprogramowania przez pracowników Klienta (oczyszczanie kwarantanny, dodatkowe skanowanie).
 • Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wypracowanie polityki bezpieczeństwa informacji obejmuje:

 • Analizę istniejącego poziomu zabezpieczeń
 • Analizę ryzyka
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Nadzór nad wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji
 • Określenie środków na inwestycję w bezpieczeństwo informacji
 • Wdrożenie systemu centralnego kolekcjonowania logów

Sam system zbierania logów jest osobno zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, a jego implementacja zazwyczaj obejmuje:

 • Opracowanie projektu rozwiązania
 • Wdrożenie centralnego kolekcjonowania logów systemowych
 • Wdrożenie centralnego kolekcjonowania logów aplikacyjnych
 • Uruchomienie przeglądarki logów
 • Podstawowe szkolenie z korzystania z narzędz
 • Zarządzanie systemami ochrony sieci

Na czynności wykonywane przez zespół ITPowers w ramach tej usługi składają się:

 • administrowanie urządzeniami systemu ochrony sieci,
 • administrowanie aplikacjami systemu ochrony sieci,
 • aktualizowanie oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • aktualizacja sygnatur dla systemów IDS/IPS,
 • rekonfiguracja zasad ochrony zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • monitorowanie sieci oraz urządzeń aktywnych.
 • Zarządzanie systemem backupowym

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT obejmują:

 • administrowanie systemem backupu,
 • administrowanie biblioteką taśmową lub/i innym sprzętem przeznaczonym do realizacji backupu,
 • realizację ustalonych zasad polityki backupowej przez system backupu,
 • modyfikację konfiguracji backupu zgodnie z zaleceniami Klienta,
 • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
 • zarządzanie zasobami systemu backupu (biblioteka taśmowa, oprogramowanie itd.),
 • monitorowanie działania systemu backupowego,
 • okresową weryfikację poprawności wykonania backupów,
 • aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • przeglądanie zdarzeń w logach.
 • Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

 • utrzymanie systemu kontroli dostępu,
 • zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z polityką Klienta,
 • zarządzanie grupami kont,
 • nadawanie i odbieranie uprawnień do kont,
 • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Działania podejmowane w ramach realizacji tej usługi IT:

 • prowadzenie repozytorium dokumentów o nadawanych, odbieranych i modyfikowanych uprawnieniach użytkowników,
 • kontrolowanie procesu obiegu dokumentów w nadawaniu, odbieraniu i modyfikowaniu uprawnień użytkowników
 • przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji uprawnień użytkowników,
 • generowanie okresowych raportów.
 • Administrowanie środowiskiem użytkownika (Desktop Management Service)

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT:

 • administrowanie elementami infrastruktury użytkowników końcowych,
 • instalacja i konfiguracja systemów stacji roboczych i laptopów,
 • instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego,
 • instalacja i konfiguracja podstawowych aplikacji biurowych,
 • utrzymywanie aktualnych, bezpiecznych wersji systemu operacyjnego i aplikacji.
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych

W skład tej usługi wchodzą czynności takie, jak:

 • instalacja i konfiguracja routerów WAN,
 • instalacja i konfiguracja przełączników sieci LAN,
 • instalacja i konfiguracja przełączników sieci SAN.

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania Danych Osobowych to przede wszystkim procedury, które wyznaczają sposób postępowania, aby zminimalizować ryzyko utraty danych czy ich wyłudzenie. Jest to również określenie pewnych standardów zabezpieczeń, kontrolowanie i monitoring infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa.

 • Skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych

Na poszczególne moduły składają się:

 • Zautomatyzowany zewnętrzny skan usług sieciowych
 • Zautomatyzowany wewnętrzny skan usług sieciowych
 • Zautomatyzowany skan systemów i aplikacji
 • Manualna weryfikacja systemów i aplikacji
 • Testy penetracyjne aplikacji i systemów
 • Opracowanie i wdrożenie polityki backupowej

Schemat postępowania przy opracowywaniu polityki backupu:

 • przygotowanie założeń wspólnie z Klientem,
 • doradztwo w wyborze systemu backupowego,
 • przygotowanie i wdrożenie konfiguracji systemu backupowego,
 • wykonanie testów rozwiązania.
 • Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wypracowanie polityki bezpieczeństwa informacji obejmuje:

 • Analizę istniejącego poziomu zabezpieczeń
 • Analizę ryzyka
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Nadzór nad wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji
 • Określenie środków na inwestycję w bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie systemami ochrony sieci

Na czynności wykonywane przez zespół ITPowers w ramach tej usługi składają się:

 • administrowanie urządzeniami systemu ochrony sieci,
 • administrowanie aplikacjami systemu ochrony sieci,
 • aktualizowanie oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • aktualizacja sygnatur dla systemów IDS/IPS,
 • rekonfiguracja zasad ochrony zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • monitorowanie sieci oraz urządzeń aktywnych.
 • Zarządzanie systemem backupowym

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT obejmują:

 • administrowanie systemem backupu,
 • administrowanie biblioteką taśmową lub/i innym sprzętem przeznaczonym do realizacji backupu,
 • realizację ustalonych zasad polityki backupowej przez system backupu,
 • modyfikację konfiguracji backupu zgodnie z zaleceniami Klienta,
 • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
 • zarządzanie zasobami systemu backupu (biblioteka taśmowa, oprogramowanie itd.),
 • monitorowanie działania systemu backupowego,
 • okresową weryfikację poprawności wykonania backupów,
 • aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • przeglądanie zdarzeń w logach.
 • Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

 • utrzymanie systemu kontroli dostępu,
 • zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z polityką Klienta,
 • zarządzanie grupami kont,
 • nadawanie i odbieranie uprawnień do kont,
 • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Show Buttons
Hide Buttons