fbpx
Home / Blog IT Powers / DevOps jako nowy trend w informatyce

DevOps jako nowy trend w informatyce

Czy słyszałeś już o terminie „DevOps”? Powstał on z połączenia dwóch angielskich słów: „development” (rozwój) oraz „operations” (operacje). Co za nim stoi i skąd wzięła się jego popularność?

Co to jest DevOps?

DevOps to innowacyjne podejście do wdrażania i prowadzenia projektów technoinformatycznych. Zakłada ono połączenie i skoordynowanie dwóch zwykle oddzielnie funkcjonujących obszarów, czyli zespołu odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania oraz zespołu operacji. W ten sposób zacieśnia się i pobudza współpracę pomiędzy obiema grupami, przełamuje się zbędne bariery oraz stymuluje innowacyjność i kreatywność w tworzeniu programów. Kultura zorganizowanej, zespołowej pracy pozwala na tworzenie większych grup pracujących nad danym zagadnieniem, a jednocześnie na usprawnienie twórczego procesu.

Korzyści z wdrażania DevOps

  • znaczne oszczędności (utrzymywanie jednego większego zespołu zamiast dwóch mniejszych),
  • lepsza, bliższa komunikacja pomiędzy pionami przekłada się na ich większe zaangażowanie,
  • przyspieszone wdrażanie zmian w oprogramowaniu, a także szybsza weryfikacja, czy owe zmiany były optymalne,
  • usprawnienie i automatyzacja procesów zachodzących w firmie – np. automatyzacja wdrożeń i stopniowe rezygnowanie z ręcznej, czasochłonnej pracy,
  • łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze osiąganie wyznaczanych celów z dziedziny tworzenia oprogramowania,
  • usprawnione dotarcie produktu na rynek (w zgodzie z iteracyjnym modelem pracy, który zakłada udostępnianie użytkownikom działającego kodu najwcześniej jak to możliwe),
  • polepszenie jakości finalnego produktu i zwiększenie zadowolenia klientów,
  • w perspektywie długoterminowej: przewaga nad konkurencyjnymi firmami i zwiększone zyski.

Rozwiązanie optymalne dla wielu firm

Choć metodologia DevOps wywodzi się z dużych firm i jest najlepiej dostosowana do specyfiki korporacji, kryteria jej wdrożenia są spełniane przez wiele mniejszych przedsiębiorstw. Gdy działy IT często potrzebują zmian lub firma po prostu chce się stać zwinniejsza i sprawniejsza, warto rozważyć wdrożenie DevOps. Na efekty nie potrzeba na długich lat – wyraźne korzyści będą dostrzegalne już po 2-3 miesiącach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zapraszamy do kontaktu office@itpowers.pl

Wejdź na naszą stronę https://itpowers.pl
Show Buttons
Hide Buttons