fbpx
Home / Blog IT Powers / Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

Każda firma powinna przywiązywać dużą wagę to kwestii bezpieczeństwa.  Zwłaszcza teraz, gdy firmy muszą spełniać wymogi RODO, należy dokładnie przeanalizować swoją aktualną sytuację i dokonać koniecznych poprawek.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Systemy zarówno Linux, jak i Windows działają w ramach szerszej infrastruktury. Ma ona zawsze stać na straży niezakłóconego działania systemu: jego dostępności oraz bezpieczeństwa użytkowników i całego IT. O tym, czy dane są dobrze zabezpieczone, a system perfekcyjnie chroniony, decyduje wiele procesów, które powinna wdrożyć każda odpowiedzialna firma.

Lista procesów kluczowych dla kwestii bezpieczeństwa systemów

  • dostęp i uprawnienia użytkowników – musi uwzględniać zarówno cel, jak i granicę dostępu do danych osobowych,
  • administrowanie ciągłością działania – powinno brać pod uwagę konieczną ochronę dostępności danych,
  • administrowanie retencją danych – musi przebiegać w zgodzie z wymaganiami co do praw do zapomnienia,
  • rozwój oprogramowania oraz zarządzanie zmianami – oba procesy powinny uwzględniać wymagania prywatności ,
  • zarządzanie konfiguracją – konieczne jest również pamiętanie o wszystkich aspektach bezpieczeństwa,
  • bezpieczeństwem informacji – musi brać pod uwagę ochronę danych osobowych,
  • dostawcami zewnętrznymi – powinno pozostawać w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi zlecania przetwarzania danych na zewnątrz firmy, a także w zakresie nadzoru nad dostawcą.

Nie spoczywaj na laurach!

Oprócz tego konieczne jest przeprowadzanie przeglądów i audytów, które wzmagają nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, nieustanne budowanie świadomości pracowników, wdrażanie koniecznych działań korygujących i zapobiegawczych oraz ciągła aktualizacja.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zapraszamy do kontaktu office@itpowers.pl

Wejdź na naszą stronę https://itpowers.pl


Show Buttons
Hide Buttons